چوغای فیلی ایل ملکشاهی

چوخای (چوغا)فیلی ایل ملکشاهی

ایل ملکشاهی ایلام یکی از ایلات لُر است که چندسالیست مورد آسیمیلاسیون پانکوردیسم قرار گرفته است ، هژمونی رسانه ای پانکوردیسم پس از هضم هورامی ها و زازها در میان کوردها امروزه با جعل اسناد و تاریخ و نشر کتب جعلی سعی در هضم هویت لری ایلام دارد.

ایلامی که به گواه سفرنامه #هوگوگروته « در پشتکوه یگانه زبان لری است از صد نفر یک نفر هم فارسی نمیداند اما کسانی هستند که عربی صحبت می کنند » و دیگر سفرنامه ها و کتب استانی کاملا لرنشین بوده است آن هم تا همین دهه ی قبلی ، امروزه توسط پانکوردیسم گام به سوی مرگ تدریجی هویت خود نهاده است و دست به دامان هویت کوردی شده است .
یکی از لباسهای لرهای شمالی چوخای فیلی نام دارد که این چوخا شبیه چوخایی است که امروزه بختیاری ها می پوشند.
کدام کورد است که چوخای فیلی بپوشد که این چنین ایل ملکشاهی خودش را کورد بداند و از هویت خودش گریزان شود.
علاوه بر سیاستهای توسعه طلبانه پانکوردیسم که نباید از آن غافل بود باید به سرزنش نویسندگان و نخبگان لُری پرداخت که سالهاست پشتکوه لرستان « ایلام کنونی » را در پژوهش ها و کتابهای خود از یاد برده اند و ایلام و مردم عزیز ایلام را تنها گذاشته و این سرزمین عروس زاگرس را بخاطر کم کاری ها و عدم درک درست از نیازهای روز و عدم شناخت دقیق از جامعه لر به جولانگاه جعل تاریخ برای هویت کوردی نویسندگان کورد تبدیل کرده اند.

حتی اگر تمام مردم ایلام خود را کورد بدانند اینها مجوز کافی برای همسویی با پژوهشگران و محققین تاریخ نمی دهد و هویت صد درصد لری ایلام همچنان برای یک پژوهشگر روشن است
پانکوردیسم با توطئه ی واژه ی جعلی « لکستان » که نخستین بار توسط نویسندگان کورد مطرح شد سعی نموده است جنبش مردمی جامعه ی لُر را گرفتار درگیری های درونی خود کند تا از آنطرف فرصت کافی برای نابودی هویت لری مردمان ایلام داشته باشد
ایلام سرزمین لرهای فیلی « لک زبان ، مینجایی زبان و ملکی زبان» است و بهتر است جوانان آگاه لر با درایت بهتری گام در راه اتحاد گذارند چرا که جامعه ی لر نه رسانه دارد ، نه حزبی و نه بودجه ای و این جامعه فقط محتاج جوانان اندیشمند خود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *