آیین خرره (هرره) مالی یا خرره (هرره) سایی قوم لر

نویسنده : علیرضاخادمی

آیین خرره مالی را مردم لر در سوگواری برای عزیزان و بزرگان خود انجام می دهند که این رسم از رسوماتی است که از پیش از اسلام در میان مردم لر باقیمانده است.این آیین به اشتباه در فارسی به گل مالی ترجمه است در صورتی که در زبان لری اصطلاح گل خرره هم داریم و مسلما خرره( #خه_ره ) و گل خرره تفاوت دارند.

عزاداری بصورت خاک بر سر و صورت ریختن و خراشیدن صورت با ناخن یادآور سوگواری #رستم و #زال در عزای سیاوش می‌باشد.
💢 #فردوسی آن را چنین توصیف می‌کند:
“تهمتن چو بشنید زو رفت هوش
ز زابل بزاری بر آمد خروش
به چنگال رخساره بشخود زال
همی ریخت خاک از بر شاخ و یال”
که در #شاهنامه نه فقط اینان که مردم ایران بدین شکل به عزای #سیاوش جوان پرداخته بودند.

💢 #حسنپیرنیا در کتاب تاریخ مفصل ایران قدیم جلد یک به نقل از یکی از روسای #ایل_بختیاری میگوید تا بیست سال قبل ,معمول ایل مزبور چنین بود که در موقع عزاداری موهای سر را میبریدند و یال اسبان را میچیدند ولی به حکم ایلخان وقت بختیاری , این آداب منسوخ شد.(این آیین کماکان در بین برخی عشایر ادامه دارد.)

آیین خرره مالی در روز #عاشورا در استانهای غربی بویژه #لرستان #کرمانشاه و #ایلام و در بخشهایی از استانهای #خوزستان ، #همدان نیز برگزار میشود.
برگزاری آیین به نحوی است که از روزهای قبل از مراسم عاشورا خاک نرم ،گلاب و هیزم را تهیه میکنند.
روز عاشورا در هر محله و تکیه ای با مخلوط #خاکرس الک شده و #گلاب در حوضچه هایی برای مالیدن خرره به خود و برپایی #آتش برای خشک شدن به استقبال #عزاداری می روند.عکسهایی که عزاداران با گل سفت ، #گلمالی هستند مربوط به مردم لر نیست و عزاداری دیگر هموطنان در #عزایامامحسینعلیهالسلام است.
خرره در بین #قوم_لر پس از خشک شدن بصورت گردی از خاک می شود که بتدریج و با عزاداری تاحدی تکانده می شود.

به این نکته باید توجه کرد که در علم طب استفاده گل رس و گلاب برای طراوت پوست توصیه می شود. و نیز لازم به ذکر است آتش از دیرباز در بین لرها حرمت داشته و دارد و هنوز هم عشایر لر ریختن آب روی آتش چاله های #سیاه_چادر و یا خانه هایشان را خوب نمیدانند.

اینکه ما ریشه و اساس یک آیین را ندانیم و نشناسیم باعث میشود تا در انکار آن تلاش کنیم و به رد آن بپردازیم
یعنی چیزی که برخی رسانه ها و افراد سعی در تمسخر این آیین دارند که مسلما از آیینهایی چون #زنجیرزنی ، #قمهزنی ، #قالیشویان و #سنگزنی و رقصاندن #بیرق های چند صد کیلویی ریشه دار تر است.که البته باورها و اعتقادات هر خطه و فرهنگی قابل احترام است.

در ادامه شروع مراسم عاشورا با نواختن سرنا و دهل ( #چمر / #چمرونه / #ساز_چپی ) به رسم نیاکان است تا این چنین خبر از عزای شهادت مردی بزرگ دهند که دنیا به پاس آزادگی ایشان سر خم می کند.

http://uupload.ir/files/m78m_quote_1598185889900.png

لر ها مردمی مستقل از هر قوم دیگری / بررسی جامعه ی لُر از چند بُعد

همیشه در گفتمان های قومی حول محور ” زبان، و باستان ” همه این ادعا را دارند که لری زبان نیست و لهجه ای از فارسی می باشد و حتی خودِ موجودیت لُر را زیر شاخه ای از اقوام دیگر در نظر می گیرند و این افسوس همیشه بر جای مانده که دیگران و یا حتی خودِ ما لُر ها شناخت کافی نسبت به پوشش، زبان و تاریخ خویش نداریم و واقعا از این نظر شرمنده ی ” لُریت ” خود و نسل های گذشته و از همه مهم تر نسل آینده مان هستیم.

💢 لهجه ی لری ؟ زبان لری ؟ #مجموعه_زبانهای_لری ؟ ( ! )
@balotedanesh
زبان شناسی یکی از مقوله های بررسی هر جامعه ای می باشد در جامعه ی لُر ما گفتمانی و موجودیتی به نام ” لری ” مطلق نداریم و زبان هیچ یک از اقوام زیر شاخه مردم لُر را معیار زبان لُری قرار نخواهیم داد، بر اساس تحقیقات ” #اریک_جان_آنونبی ” زبان شناس ایتالیایی، معروف به زبان شناس لُری ( ! ) که سالها به صورت میدانی و تخصصی بر روی زبان مردم لُر کار کرده لُری نه تنها یه لهجه و گویش و #زبان نیست بلکه متشکل از گروه های زبانی و یک مجموعه زبان است که به طور کلی شامل سه زبان که در بین لُرستان فِیلی لکی مهم ترین آن ها است می داند.

🔴 How Many Languages: Update on Luri, Anonby J. Eric (2003)
@balotedanesh
💢 #تمدن_و_باستان_شناسی / لُر ها هخامنشی ؟! پارسی ؟! ماد ؟! و یا تمدنی غنی به نام عیلام و کاسیت ؟

گرچه ناسیونالیست فارس با محوریت پان ایرانیست و اصطلاحاتی که معنای اجتماعی تری به صرف تصاحب ذهن ها نظیر ملی گرایی دارد طی سالیان دراز سعی در پارسی آریایی نشان دادن مردم لُر کرد تا به راحتی هرچه تمام تر اهداف خویش نظیر غارت منابع مردم لُر و تبدیل لُر ها به سپری همیشگی برای دفاع از کشور تا حدود زیادی ذهن ها را به این سمت بُرد که بله لُر ها پارس های اصیل هستند و رنگ و لعاب شجاعت و مردانگی هم به همچین تصورات جعلی دادند تا ما راحت تر این ها را بپذیریم ! اما واقعیت علم باستان شناسی که هیچ شک و شبه ای را بر جای نگذاشته چیز دیگری می گویند نه تنها لُر ها پارس نیستند بلکه #عیلامی-کاسیتی از نژاد آسیانیک و دارای تمدن مستقل می باشند.
@balotedanesh
🔴 منابع برای مطالعه ی بیشتر

۱ایران درسپیده دم تاریخ/جورج کامرون: حسن انوشه، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۳
-۲تاریخ ماد/ا.م.دیاکونوف: کریم کشاورز/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۴۵
-۳دین های ایران باستان/ه.س.نیبرگ: حبیب الدین نجم آبادی، نشرفرهنگی، تهران-۱۳۵۹
-۴هنرایران/اندره گدار: بهروزحبیبی/نشردانشگاه شهیدبهشتی، چاپ سوم، تهران-۱۳۷۷
-۵ایران ازآغازتا اسلام/رومن گیرشمن: محمدمعین، چاپ سیزدهم، نشرعلمی فرهنگی، تهران ۱۳۸۰
-۶دنیای گم شده عیلام/والترهینتس: فیروز فیروزنیا، چاپ چهارم، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۸۸
-۷باستان شناسی ایلام/دانیل تی پاتس: زهراباستی، چاپ پنجم، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،
تهران ۱۳۹۲
-۸سفرنامه بارون دبد/محمدحسین آریا/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۱
-۹تاریخ ایران باستان/پیرنیا/دنیای کتاب، تهران-۱۳۸۱
-۱۰محمد سهرابی/لرستان وتاریخ قوم کاسیت، نشرافلاک-۱

https://telegram.me/balotedanesh

استاد شاه میرزا مرادی

استاد #شاهمیرزامرادی جز بهترین نوازندگان سازهای بادی در دنیا بودند به طوری که در اجرای سرنا نوازی #فرانسه خود اساتید بزرگ موسیقی دنیا را متحیر کرد. با آنکه این مرد بزرگ سواد آنچنانی نداشت اما وقتی در فرانسه خواستند که رفیق نیم قرنی خود یعنی سرنای سیاهش را بفروشد گفت:« این #سرنا تکه ای چوب بیش نیست آنچه آن را قیمتی می کند #فرهنگلرستان است.» سرانجام با همان سرنا او را به خاک سپردند.
افسوس و صد افسوس که هنر والای امثال او با القابی چون «محلی» تحقیر می شوند. هزار افسوس که گیتار شیک و با کلاس است و سبک خسته کننده و کم محتوای به اصطلاح سنتی فاخر است اما موسیقی لرستان که چند هزار سال سینه تاریخ را شکافته و صیقل خورده دهاتی و بی کلاس…

🌱 @balotedanesh 🌱
مگر صدای کرنایی بیدار سازد قومم را از خواب 3 هزار ساله

استاد شاه میرزا مرادی

به داد سنجابهای ززوماهرو برسید

💢به داد سنجاب های ززوماهرو برسید.

نویسنده : #علیرضاخادمی

خداوند هر موجودی را بنا به کارویژه ای که در تکامل و سیر طبیعت نیاز هست آفریده
تا بدین صورت طبیعت روال دقیق و منطقی خود را بپیماید.

اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای

شکار بی رویه موجودات و یا از بین بردن پوشش های گیاهی مختلف باعث تغییرات عمیق در طبیعت خواهد شد که در این چرخه ی شوم دود آن به چشم انسان خواهد رفت.

زاگرسرابدونبلوطنمیشودتصورکرد.

اگر بلوط نباشد زاگرس را باید کوههایی خشک و بی روح تصور کرد.

از حیوانات مهم و بسیار تاثیر گذار زاگرس #سنجاب است که نقش مهمی در حفظ جنگلهای بلوط و کاشت بلوط ایفا میکند. سنجابها با انباشت بلوط بعنوان منبع تغذیه و یا بعنوان سلاح در دفاع از خود باعث پراکندگی بلوط در لابه لای صخره ها و یا در خاک خواهند شد که همین مهم باعث رشد درختان جدیدی میشود که به حفظ جنگل های بلوط زاگرس کمک میکند.

💢سنجاب علاوه بر دشمنان طبیعی ، متاسفانه یک دشمن بزرگ و حریص هم دارد و آن انسان است.
متاسفانه در منطقه ی #ززوماهرو در شهرستان #الیگودرز سودجویانی با شکار سنجاب این موجود مهم در پهنه ی زاگرس به فروش آن مبادرت می ورزند تا در نهایت سنجاب این موجود دوست داشتنی و مهم برای حفظ جنگلهای زاگرس در مقابل اندکی پول به قفس های شخصی و باغ وحش های کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.
همانگونه که گفته شد زاگرس را بدون بلوط نمیتوان تصور کرد.پس وظیفه ی محیط بانی ،جنگل بانی ، دهیاری ها و هر طبیعت دوستی است تا با پیگیری و حراست از منابع طبیعی و موجودات آن مانع از بین رفتن زاگرس سرزمین آب و بلوط شود.

بهطبیعتاحترام_بگذارید.

به داد سنجابهای زاگرس برسید

من لرم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ لرم ، ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ لرم ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده: علیرضا خادمی

من لرم.علیرضاخادمی.من تاریخ ایرانم

من بختیاریم ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺭﺳﻤﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻋﻤﻮﺯﺍﺩﻩ ﯼ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺒﺒﯽ ﻫﺴﺖ . ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﻪ گسسته ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ، ﺍﺻﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ نشاﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﮐﻮﺭﻭﺵ . ﻓﺮﻫﻨﮕﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﭼﻐﺎﺯﻧﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻗﺮ ﺷﻮﻻﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎ ، ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﻭﻗﺎﺭ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻫﻮﺭﺍﺳﺖ بر ﻟﺒﺎﺳﻤﺎﻥ. ﺗﻮﺣﯿﺪﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺶ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﺭﮔﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺭﻗﺺ ﭼﻮﭘﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﯽ ﻭ ﻃﻮﺍﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ خود ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻬﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ . ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻭ ﻓﺘﻮﺕ ﺭﺍ اﺯ ﺷﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ . ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﺎﻫﺘﺎﺏ . ﭘﺪﺭﻡ ﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭﺩ. ﺗﺒﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ رﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻭ ﺗﯿﻤﻮﺭ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﺮﺍ ﺍﺯﭘﺎﻧﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺎﻧﻌﺮﺏ ﻣﺠﻮﯾﯿﺪ . ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﺩﯾﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺝ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻩ کوﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﺍﯾﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﺖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ؟ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻗﻮﻣﻢ ﮐﻪ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﯿﺒﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻭﺍﺭﺙ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻬﻦ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﺏ ، ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﻃﯿﺮ … ﺁﺭﯼ ، ﻣﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ … ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ ﻧﭙﻨﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺰﺩ ، ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ . ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ، ﻣﺮﺍ بشناس. ﻣﻦ ﺗﺎﺭﯾــﺦ ﺍﯾـﺮﺍﻧـــــﻢ!

نویسنده : علیرضا خادمی

من لرم.من بختیاریم.علیرضا خادمی.قوم لر

💢ثبت چوقای بختیاری رادر فهرست آثار ملی کشور چوقا (چوخا) عبا یا پوشاکی است بلند شبیه پالتو که عشایر بختیاری از آن استفاده می‌کنند، قدمت چوقا به ۱۳۰ سال قبل می‌رسد و چوقاهای اولیه در طایفه‌ای به نام لیوس که در ایل چهار لنگ است اولین چوقاها را که ابتدا توسط بزرگان و خوانین موردپسند و استفاده قرار گرفت و در فاصله کمی به عنوان یک پوشش رسمی تمام افراد ایل بختیاری قرار گرفت.  چوقا به عنوان شاخص‌ترین هنر دستی زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی در معرفی (از نظر پوشاک) مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می‌‌سازد.  این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک و از سایر فرآورده نساجی سنتی کشور است که هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفتنی است  ثبت چوقا با قدمت ۱۵۰ ساله به عنوان یازدهمین اثر میراث معنوی در فهرست آثار ملی کشور  در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور در مورخ ۱۵/۱۰/۹۳ با کد شناسایی ۱/۱/۹۹/۵۴-۷ در فهرست آثار ملی کشور مورد تائید و به ثبت ملی رسید.

ثبت چوقای بختیاری در فهرست آثار ملی کشور
ثبت چوقای بختیاری/مصطفی شیخ شمسی

مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.


🚨هشدار:
مراقب دست مجاهدین خلق و جدایی طلبان باشیم.

مدتهاست که جوانان لر به هویت طلبی و دفاع از آنچه باید باشیم روی آورده اند و از این رو هر کس به فراخور توان و زمینه ای که میتواند به فعالیت در زمینه ی آگاهی و اتحاد بین قوم لر پرداخته اند.
این اتفاق مبارکی است که هرچند دیر اما لازم و نیاز امروز و فردای مردمان سرزمین لر است.

فعالیت برای حقوق از دست رفته ی مردمان لر در برابر جریانات انتقال آب ،در برابر بیکاری لجام گسیخته ،در برابر غارت منابع بی آنکه سودی برای این مردم داشته باشد اقدامی شجاعانه است اما مراقب دستهای پنهان دشمنان ایران که خواهان تجزیه ی سرزمین کهن ما هستند باشیم.
گاه در پس فعالیتهای مجازی در بین دوستان خواسته یا ناخواسته گرایش های پانلریسم و گرایشهایی مبتنی بر نفی مردمان دیگر اقوام و حتی گرایشهایی مبنی بر جدایی سرزمینی را می بینیم. بعنوان مثال همانگونه که تفکر پانعربیسم در خوزستان سعی در اصطکاک بین لرهای بختیاری و عربها دارد پانلریسم هم با نفی قرنها همزیستی مسالمت آمیز اعراب و لرها در خوزستان سعی در تشدید این اصطکاک دارد.

گاه مشاهده می شود در پس گرایشهای فدرالیسم خواسته یا ناخواسته کوشش بر تقسیم ایران و ایجاد مناطق با پرچم های مختلف است که پیش زمینه ای بر استقلال و جدایی طلبی از ایران عزیزمان است.
💢وظیفه ی فعالین لر و کسانی که توانایی اندیشیدن و نوشتن دارند این است که علاوه بر آگاهی و اتحاد در جهت مطالبه گری به این مهم توجه کنند که ایران خط قرمز هر ایرانی است و مراقب دستهای پنهان جدایی طلبان و منافقین باشند.

حق آنان دفاع از اندیشه شان و حق ما دفاع از اندیشه و کیان سرزمینمان به هر قیمتی است.
✍️ نویسنده: #علیرضاخادمی

مراقب فعالیتهای جدایی طلبان باشیم

تسلیت به مردمان لر

تسلیت به مردمان قوم لر برای آنچه که به خاک سپردند ،
و تسلیت برای متوفای جدید…

زبان_مادری

زبان_لری

مرگ زبان مادری

اهمیت رسانه به زبان لری

#شبکه_آی_فیلم برنامه ای دارد به نام تاریخ و سینما که با اجرای مورخ و نویسنده ی رسانه ی ملی ! #خسرو_معتضد پخش میشود.

این برنامه در مورد تحریفهای غرب در مورد تاریخ و ساخت فیلم بر این اساس صورت میگیرد.
اما همزمان در رسانه ی ملی ما!!فیلمهایی با تحریف تاریخ ساخته و حتی به پخش هم میرسند.
نمونه ی معروف آن فیلم #سرزمین_کهن بود که التهاب را در بین مردم لر آنچنان برانگیخت که بعد از سالها هنوز در خاطره ی ما به یادگار مانده است.
انتظار بیهوده ایست از صدا و سیما که در مورد جامعه ی #لر_تبار آنچنان که بودند بگوید و بسازد.
که اگر قصدش چنین بود سالهاست #مشروطه را غرض ورزانه نشان نمی دادند و سالها جای مهره ها در حداقل قرن اخیر جابجا نمی شد.
اما در این نداشتن رسانه های جمعی چون تلویزیون و رادیو برای ما لرها نیاز مبرمی به فعالیت بیشتر صاحبان قلم و تریبون برای نشان دادن تاریخ تحریف شده ی ماست.
فراموش نکنید #رضاپهلوی با حربه ی همین رسانه و ساخت #فیلم_دختر_لر لشکر کشی به لرستان را به #فتح_لرستان تعبیر و ذهن مخاطب را آماده ی آن فجایع کرد.
فراموش نکنیم که همین رسانه است که #گلونی لری را با زبان قوم دیگر می آمیزند تا همگان باور کنند گلونی لری نیست.
همین رسانه #سردار_اسعد را در مشروطه کمرنگ و بختیاری را خوار انگلیس نامید..

با داشتن تلویزیون و رادیوی خصوصی به زبان لری میتوان به حفظ و پاسداشت فرهنگ ، آیین لریاتی و موسیقی و زبان لرتباران پرداخت و در این دنیای صدا و تصویر منبعی مناسب برای محتوا سازی های سمعی بصری بود تا آنچه باید باشیم را به همتباران نشان دهیم.

💢اما تا آن زمان باید قلمهای ما در مقابل با تحریف ها و برای آموزش و پرورش مردمان لر و معرفی آنچه بودیم و هستیم به دیگران چون #برنو زیبا ،کشیده و دقیق باشد.

✍ نویسنده: #علیرضا_خادمی