نامه یک معلم لر به اداره فرهنگ شهرستان کهگیلویه

????نامه یک معلم لر به اداره فرهنگ شهرستان کهگیلویه در سال ۱۳۴۱

“با کمال ادب چون روز چهارشنبه بعلت کسالت شدید و نداشتن دسترسی به پزشک نتوانستم تدریس کنم و کلاس بوسیله دانش آموزان اداره شد، آن اداره حق دارد یک روز حقوق اینجانب را کسر نماید.”

#بیت_المال