اهمیت رسانه به زبان لری

#شبکه_آی_فیلم برنامه ای دارد به نام تاریخ و سینما که با اجرای مورخ و نویسنده ی رسانه ی ملی ! #خسرو_معتضد پخش میشود.

این برنامه در مورد تحریفهای غرب در مورد تاریخ و ساخت فیلم بر این اساس صورت میگیرد.
اما همزمان در رسانه ی ملی ما!!فیلمهایی با تحریف تاریخ ساخته و حتی به پخش هم میرسند.
نمونه ی معروف آن فیلم #سرزمین_کهن بود که التهاب را در بین مردم لر آنچنان برانگیخت که بعد از سالها هنوز در خاطره ی ما به یادگار مانده است.
انتظار بیهوده ایست از صدا و سیما که در مورد جامعه ی #لر_تبار آنچنان که بودند بگوید و بسازد.
که اگر قصدش چنین بود سالهاست #مشروطه را غرض ورزانه نشان نمی دادند و سالها جای مهره ها در حداقل قرن اخیر جابجا نمی شد.
اما در این نداشتن رسانه های جمعی چون تلویزیون و رادیو برای ما لرها نیاز مبرمی به فعالیت بیشتر صاحبان قلم و تریبون برای نشان دادن تاریخ تحریف شده ی ماست.
فراموش نکنید #رضاپهلوی با حربه ی همین رسانه و ساخت #فیلم_دختر_لر لشکر کشی به لرستان را به #فتح_لرستان تعبیر و ذهن مخاطب را آماده ی آن فجایع کرد.
فراموش نکنیم که همین رسانه است که #گلونی لری را با زبان قوم دیگر می آمیزند تا همگان باور کنند گلونی لری نیست.
همین رسانه #سردار_اسعد را در مشروطه کمرنگ و بختیاری را خوار انگلیس نامید..

با داشتن تلویزیون و رادیوی خصوصی به زبان لری میتوان به حفظ و پاسداشت فرهنگ ، آیین لریاتی و موسیقی و زبان لرتباران پرداخت و در این دنیای صدا و تصویر منبعی مناسب برای محتوا سازی های سمعی بصری بود تا آنچه باید باشیم را به همتباران نشان دهیم.

?اما تا آن زمان باید قلمهای ما در مقابل با تحریف ها و برای آموزش و پرورش مردمان لر و معرفی آنچه بودیم و هستیم به دیگران چون #برنو زیبا ،کشیده و دقیق باشد.

✍ نویسنده: #علیرضا_خادمی

برای لرستان گریه کم است.

#برای_لرستان_گریه_کم_است .

صدایش را کسی نشنید و باز هم تنها ماند.
به راستی مگر نه اینکه مرزها به لر تکیه کرده اند؟
مگر نه جنگ لر و رشادت هایش برای ایران قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است؟
مگر نه آنکه مشروطه وامدار لرهاست؟
مگر نه آنکه تاریخ را مدیون خود کرده ایم؟
لر را از ایران بگیرید ،آن وقت از چه باید صحبت کرد!
هر لحظه ی تاریخ ما ردپایی از خود به جا گذاشته ایم..
#سیل آمد و برد آنچه با جان کندن ساختیم
آنچه با خون دل بنا کردیم.
سیل همه چیز ما لرها را برد
داغ سنگین #پلدختر روی شانه های ما در #خوزستان سنگینی میکند
زخم دل #معمولان و #کوهدشت به جان #کهگیلویه_و_بویر_احمد ریش میزند.
سیل همه چیز ما را برد بی آنکه کسی درک کند دو روز گرسنه و تشنه میان سیلاب و زیر باران بر روی بام خانه بر ما چه گذشت ،
بی آنکه بدانند غرش مهیب سیل گل آلود چه بنیان ها کند.

راستی ، #دلفان یا یمن؟
#دورود یا غزه ؟
#خرم آباد یا سوریه؟
کدام یک پاره ی تن ایران است!!!

ما را ریشخند نکنید ، اگر مرهم نیستید درد نیز نباشید.
امسال سال درد ما بود دردی بر روی دردهای کهنه مان
اما #خزان این درد دیدنی است …

#لرستان_پاره_تن_ایرانسیل لرستان