برادرم را آزاد کنید

 

شرایط کشور ما به گونه ایست که علاوه بر بودن در منطقه ای خشک سالهاست دچار خشکسالی شده که البته بی تدبیری مسئولان گذشته در عدم توجه به شرایط محیطی باعث شد که زمینه های بی آبی و تنش حاصله بیش از پیش شود.
سالهاست دولتمردان بجای حل این معضل به صورت عقلانی سعی در تغییر صورت مسئله با انتقال آب لرستانات به فلات کم بارش مرکزی بوده اند.
افراد زیادی در رابطه با این اقدام بارها تذکر داده اند بعنوان نمونه دکتر کردوانی مدتی پیش همزمان با باز کردن سد و جاری شدن آب به زاینده رود آن را بی حاصل برای کشاورز دانست.
از جمله افرادی که به آگاهی بخشی در مورد انتقال آب کارون و دز بارها هشدار داده اند #یوسف_فرهادی_بابادی است که بی شک اگر پیگیری ها و افشاگری های ایشان و مانند ایشان نبود این سطح از آگاهی مردم نسبت به طرح های غیر عادلانه #انتقال_آب به وجود نمی آمد.
چند روز پیش خبر کوتاهی که می شد آن را از قبل متصور بود پخش شد و آن اینکه به مانند خیلی از فعالین محیط زیستی
?یوسف فرهادی بابادی بازداشت شد.

بستن راه مبارزه ی مدنی و دفاع از محیط زیست ایران راه را برای تاراج میهن باز خواهد کرد.
کافیست تصور کنید اگر عزیزان میهن پرست راجبه فروش و انتقال خاک ایران به امارات متحده عربی سکوت میکردند.
آنگاه چه کسی باید جلوی اینهارا میگرفت.
بجای بازداشت و بازخواست #مدافعان_طبیعت با #مافیای_آب و #مافیای_خاک مبارزه کنید.

نویسنده : علیرضا خادمی
#نه_به_انتقال_آب_کارون_و_دز
#زاگرس_تنها_نیست

آنچه یک لر باید بداند.

#آگاهی و #اتحاد
شرط پیروزی و بهروزی ماست.

@balotedanesh

سیل لرستان و فعالین قوم لر

#سیل امان لرستان (سرزمین لرها و نه فقط استان فعلی لرستان) را بریده و چند روزی است که بر غم های گذشته این سرزمین اندوه مصیبت می بارد.
سیل هم جان گرفت و هم چنان خسارتی زد که لرستان را بیش از پیش فقیر ثروتمند(ثروتمندی نشسته بر طلای سیاه و بی نصیب از آن)می کند.

?اما گمشده ی بزرگ سیل و خشکسالی و فقر و نداری ما لرها #سکوت فعالین و نخبگان ما در ادامه ی سکوت رسانه ی ملی است.

سیل نشان داد ما نه فعال واقعی برای خط دادن و ترسیم آنچه باید به دست آوریم داریم و نه در دنیای مجازی فعالین مسلح به اسب و تفنگ توانسته اند اندیشه ای را متمرکز کنند.
نه کسی آمد تا سازماندهی کند برای کمک کردن و جمع آوری کمکها و نه کسی #فریاد_لرستان شد تا شاید گوش شنوایی برای این مصیبتها باشد.
اگر نیاکان ما در طول تاریخ توانسته اند چنان کنند که امروز غرور لرها نشات گرفته از آن باشد بخاطر همان فعالینی است که توانسته بودند سازماندهی ، کمک و شوری در لریاتی به وجود آورند.
بخاطر آن هیاری ها و دس براری ها بود که داشتند ،بخاطر صدایی بود که نه نجوا ،بلکه فریاد بود.
گمشده ای که امروز در بین ما نیست.

سیل بالاخره تمام می شود اما نیاز است تا گروهی از ما چون قند شیرین ، به راحتی حل نشوند و کور و کر نباشند و گروهی از ما نیاز است تا سنگ نباشند و به جای عدم درک درست از زمانه و آنچه باید باشیم در گیر تفنگ و اسب و طایفه ام فلان و طایفه اش بهمان نمانند.

پیش از آن که دیر شود به خودمان بیاییم و اندکی لر باشیم.
نویسنده :#علیرضا_خادمی

#نخبگان_لر
#جامعه_لرتباران

چوغای فیلی ایل ملکشاهی

چوخای (چوغا)فیلی ایل ملکشاهی

ایل ملکشاهی ایلام یکی از ایلات لُر است که چندسالیست مورد آسیمیلاسیون پانکوردیسم قرار گرفته است ، هژمونی رسانه ای پانکوردیسم پس از هضم هورامی ها و زازها در میان کوردها امروزه با جعل اسناد و تاریخ و نشر کتب جعلی سعی در هضم هویت لری ایلام دارد.

ایلامی که به گواه سفرنامه #هوگوگروته « در پشتکوه یگانه زبان لری است از صد نفر یک نفر هم فارسی نمیداند اما کسانی هستند که عربی صحبت می کنند » و دیگر سفرنامه ها و کتب استانی کاملا لرنشین بوده است آن هم تا همین دهه ی قبلی ، امروزه توسط پانکوردیسم گام به سوی مرگ تدریجی هویت خود نهاده است و دست به دامان هویت کوردی شده است .
یکی از لباسهای لرهای شمالی چوخای فیلی نام دارد که این چوخا شبیه چوخایی است که امروزه بختیاری ها می پوشند.
کدام کورد است که چوخای فیلی بپوشد که این چنین ایل ملکشاهی خودش را کورد بداند و از هویت خودش گریزان شود.
علاوه بر سیاستهای توسعه طلبانه پانکوردیسم که نباید از آن غافل بود باید به سرزنش نویسندگان و نخبگان لُری پرداخت که سالهاست پشتکوه لرستان « ایلام کنونی » را در پژوهش ها و کتابهای خود از یاد برده اند و ایلام و مردم عزیز ایلام را تنها گذاشته و این سرزمین عروس زاگرس را بخاطر کم کاری ها و عدم درک درست از نیازهای روز و عدم شناخت دقیق از جامعه لر به جولانگاه جعل تاریخ برای هویت کوردی نویسندگان کورد تبدیل کرده اند.

حتی اگر تمام مردم ایلام خود را کورد بدانند اینها مجوز کافی برای همسویی با پژوهشگران و محققین تاریخ نمی دهد و هویت صد درصد لری ایلام همچنان برای یک پژوهشگر روشن است
پانکوردیسم با توطئه ی واژه ی جعلی « لکستان » که نخستین بار توسط نویسندگان کورد مطرح شد سعی نموده است جنبش مردمی جامعه ی لُر را گرفتار درگیری های درونی خود کند تا از آنطرف فرصت کافی برای نابودی هویت لری مردمان ایلام داشته باشد
ایلام سرزمین لرهای فیلی « لک زبان ، مینجایی زبان و ملکی زبان» است و بهتر است جوانان آگاه لر با درایت بهتری گام در راه اتحاد گذارند چرا که جامعه ی لر نه رسانه دارد ، نه حزبی و نه بودجه ای و این جامعه فقط محتاج جوانان اندیشمند خود است.