کشور خیالی

نقشه ی خیالی کشور کردستان! و توهمات دشمنان #ایران

اظهار برادری #پانکردیسم و کرد دانستن اقوامی مانند لرها و بیان کلمات استثمار گونه ای مانند

کرد_کلهر

کرد_لک

کرد_بختیاری

برای رسیدن به آب های گرم خلیج فارس و منابع بزرگ نفت و گاز و کشاورزی است.
بزرگترین مانع برای این کار لرها هستند که با استفاده از جعل تاریخ و توهمات این چنینی سعی بر هضم این قوم در خود دارند.

?اقوام در ایران با هم هیچ مشکلی ندارند.مشکل را تعداد معدود پانها ایجاد میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *