من لرم

#علیرضاخادمی
من لرم
ریشه دار در کوهساری سترگ
زخمی تیر و تبرهای دوست و دشمن
خسته از انتقال آب و نفت
از ریش خند به شاخه شاخه ام
به زبان مادریم
#من_لرم
همان که برای شکستن غرورم جوکهای تلخ ساختند.
همان که پس از کشتار زنان و کودکان بی دفاعم از فتح الفتوح نام بردند.
آری من لرم
برخاسته از آوار تاریخ
برخاسته از زخم تبرهای از جنس خود
برخاسته از شکوه هزاران ساله
من لرم ققنوس زمان
در خود سوختم تا قدر زبان و فرهنگم را بدانم
قدر طبیعت زاگرس را
قدر آب کارون و دز را
در خود سوختم تا بدانم لر باشم پیش از آنکه دیر شود
در خود سوختم تا تولد دیگری بیابم..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *