لر ها مردمی مستقل از هر قوم دیگری / بررسی جامعه ی لُر از چند بُعد

همیشه در گفتمان های قومی حول محور ” زبان، و باستان ” همه این ادعا را دارند که لری زبان نیست و لهجه ای از فارسی می باشد و حتی خودِ موجودیت لُر را زیر شاخه ای از اقوام دیگر در نظر می گیرند و این افسوس همیشه بر جای مانده که دیگران و یا حتی خودِ ما لُر ها شناخت کافی نسبت به پوشش، زبان و تاریخ خویش نداریم و واقعا از این نظر شرمنده ی ” لُریت ” خود و نسل های گذشته و از همه مهم تر نسل آینده مان هستیم.

? لهجه ی لری ؟ زبان لری ؟ #مجموعه_زبانهای_لری ؟ ( ! )
@balotedanesh
زبان شناسی یکی از مقوله های بررسی هر جامعه ای می باشد در جامعه ی لُر ما گفتمانی و موجودیتی به نام ” لری ” مطلق نداریم و زبان هیچ یک از اقوام زیر شاخه مردم لُر را معیار زبان لُری قرار نخواهیم داد، بر اساس تحقیقات ” #اریک_جان_آنونبی ” زبان شناس ایتالیایی، معروف به زبان شناس لُری ( ! ) که سالها به صورت میدانی و تخصصی بر روی زبان مردم لُر کار کرده لُری نه تنها یه لهجه و گویش و #زبان نیست بلکه متشکل از گروه های زبانی و یک مجموعه زبان است که به طور کلی شامل سه زبان که در بین لُرستان فِیلی لکی مهم ترین آن ها است می داند.

? How Many Languages: Update on Luri, Anonby J. Eric (2003)
@balotedanesh
? #تمدن_و_باستان_شناسی / لُر ها هخامنشی ؟! پارسی ؟! ماد ؟! و یا تمدنی غنی به نام عیلام و کاسیت ؟

گرچه ناسیونالیست فارس با محوریت پان ایرانیست و اصطلاحاتی که معنای اجتماعی تری به صرف تصاحب ذهن ها نظیر ملی گرایی دارد طی سالیان دراز سعی در پارسی آریایی نشان دادن مردم لُر کرد تا به راحتی هرچه تمام تر اهداف خویش نظیر غارت منابع مردم لُر و تبدیل لُر ها به سپری همیشگی برای دفاع از کشور تا حدود زیادی ذهن ها را به این سمت بُرد که بله لُر ها پارس های اصیل هستند و رنگ و لعاب شجاعت و مردانگی هم به همچین تصورات جعلی دادند تا ما راحت تر این ها را بپذیریم ! اما واقعیت علم باستان شناسی که هیچ شک و شبه ای را بر جای نگذاشته چیز دیگری می گویند نه تنها لُر ها پارس نیستند بلکه #عیلامی-کاسیتی از نژاد آسیانیک و دارای تمدن مستقل می باشند.
@balotedanesh
? منابع برای مطالعه ی بیشتر

۱ایران درسپیده دم تاریخ/جورج کامرون: حسن انوشه، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۳
-۲تاریخ ماد/ا.م.دیاکونوف: کریم کشاورز/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۴۵
-۳دین های ایران باستان/ه.س.نیبرگ: حبیب الدین نجم آبادی، نشرفرهنگی، تهران-۱۳۵۹
-۴هنرایران/اندره گدار: بهروزحبیبی/نشردانشگاه شهیدبهشتی، چاپ سوم، تهران-۱۳۷۷
-۵ایران ازآغازتا اسلام/رومن گیرشمن: محمدمعین، چاپ سیزدهم، نشرعلمی فرهنگی، تهران ۱۳۸۰
-۶دنیای گم شده عیلام/والترهینتس: فیروز فیروزنیا، چاپ چهارم، نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۸۸
-۷باستان شناسی ایلام/دانیل تی پاتس: زهراباستی، چاپ پنجم، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،
تهران ۱۳۹۲
-۸سفرنامه بارون دبد/محمدحسین آریا/نشرعلمی فرهنگی، تهران-۱۳۷۱
-۹تاریخ ایران باستان/پیرنیا/دنیای کتاب، تهران-۱۳۸۱
-۱۰محمد سهرابی/لرستان وتاریخ قوم کاسیت، نشرافلاک-۱

https://telegram.me/balotedanesh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *