به داد سنجابهای ززوماهرو برسید

?به داد سنجاب های ززوماهرو برسید.

نویسنده : #علیرضاخادمی

خداوند هر موجودی را بنا به کارویژه ای که در تکامل و سیر طبیعت نیاز هست آفریده
تا بدین صورت طبیعت روال دقیق و منطقی خود را بپیماید.

اگر یک ذره را برگیری از جای
خلل یابد همه عالم سراپای

شکار بی رویه موجودات و یا از بین بردن پوشش های گیاهی مختلف باعث تغییرات عمیق در طبیعت خواهد شد که در این چرخه ی شوم دود آن به چشم انسان خواهد رفت.

زاگرسرابدونبلوطنمیشودتصورکرد.

اگر بلوط نباشد زاگرس را باید کوههایی خشک و بی روح تصور کرد.

از حیوانات مهم و بسیار تاثیر گذار زاگرس #سنجاب است که نقش مهمی در حفظ جنگلهای بلوط و کاشت بلوط ایفا میکند. سنجابها با انباشت بلوط بعنوان منبع تغذیه و یا بعنوان سلاح در دفاع از خود باعث پراکندگی بلوط در لابه لای صخره ها و یا در خاک خواهند شد که همین مهم باعث رشد درختان جدیدی میشود که به حفظ جنگل های بلوط زاگرس کمک میکند.

?سنجاب علاوه بر دشمنان طبیعی ، متاسفانه یک دشمن بزرگ و حریص هم دارد و آن انسان است.
متاسفانه در منطقه ی #ززوماهرو در شهرستان #الیگودرز سودجویانی با شکار سنجاب این موجود مهم در پهنه ی زاگرس به فروش آن مبادرت می ورزند تا در نهایت سنجاب این موجود دوست داشتنی و مهم برای حفظ جنگلهای زاگرس در مقابل اندکی پول به قفس های شخصی و باغ وحش های کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شوند.
همانگونه که گفته شد زاگرس را بدون بلوط نمیتوان تصور کرد.پس وظیفه ی محیط بانی ،جنگل بانی ، دهیاری ها و هر طبیعت دوستی است تا با پیگیری و حراست از منابع طبیعی و موجودات آن مانع از بین رفتن زاگرس سرزمین آب و بلوط شود.

بهطبیعتاحترام_بگذارید.

به داد سنجابهای زاگرس برسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *