برای لرستان گریه کم است.

#برای_لرستان_گریه_کم_است .

صدایش را کسی نشنید و باز هم تنها ماند.
به راستی مگر نه اینکه مرزها به لر تکیه کرده اند؟
مگر نه جنگ لر و رشادت هایش برای ایران قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی است؟
مگر نه آنکه مشروطه وامدار لرهاست؟
مگر نه آنکه تاریخ را مدیون خود کرده ایم؟
لر را از ایران بگیرید ،آن وقت از چه باید صحبت کرد!
هر لحظه ی تاریخ ما ردپایی از خود به جا گذاشته ایم..
#سیل آمد و برد آنچه با جان کندن ساختیم
آنچه با خون دل بنا کردیم.
سیل همه چیز ما لرها را برد
داغ سنگین #پلدختر روی شانه های ما در #خوزستان سنگینی میکند
زخم دل #معمولان و #کوهدشت به جان #کهگیلویه_و_بویر_احمد ریش میزند.
سیل همه چیز ما را برد بی آنکه کسی درک کند دو روز گرسنه و تشنه میان سیلاب و زیر باران بر روی بام خانه بر ما چه گذشت ،
بی آنکه بدانند غرش مهیب سیل گل آلود چه بنیان ها کند.

راستی ، #دلفان یا یمن؟
#دورود یا غزه ؟
#خرم آباد یا سوریه؟
کدام یک پاره ی تن ایران است!!!

ما را ریشخند نکنید ، اگر مرهم نیستید درد نیز نباشید.
امسال سال درد ما بود دردی بر روی دردهای کهنه مان
اما #خزان این درد دیدنی است …

#لرستان_پاره_تن_ایرانسیل لرستان