کاشت بلوط

طمع انسان باعث نابودی محیط زیست میشود.

در فصل رسیدن #بلوط حریصانه آن را نچینیم و سهمی برای جانوران و ریزش و رویش مجدد آن قائل باشیم.

بلوط سهم تمام زاگرس است.

 

#کاشت_بلوط ?

 

الان فصل ریزش بلوط است چاله ای 20 سانتیمتری بکنید ، کمی خاک نرم زیر بلوط و 5 سانتیمتر روی بلوط بریزید و بکارید.

 

یا میتوان آن را بین شکاف سنگ ها قرار داد و 2 مشت خاک روی آن ریخت بدین گونه بذر از آب و رطوبت آنجا استفاده میکند.

 

#بلوط_سهم_تمام_زاگرس_است

منبع : وبلاگ زز و من

?????